Parcul Național Cozia - Cascada Lotrișor
Așa se vedea în acea seară, la apus, Masivul Cozia ce face parte din Parcul Național Cozia.

Cum să nu te facă să îți dorești o plimbare?

Așa că, zis și făcut. Ne-am urcat în mașină, și chiar dacă nu aveam timp suficient la dispoziție pentru a cuceri înălțimile muntelui, despre care am auzit că îți oferă o priveliște ce te lasă fără respirație, am vizitat o parte foarte accesibilă oricui: Cascada Lotrișor.

De câte ori nu ai străbătut și tu celebra Vale a Oltului?

Din păcate pentru cei mai mulți înseamnă doar cozi interminabile, aglomerație și nervi.

Așa că, data viitoare, oprește-te puțin, măcar o oră și relaxează-te la o plimbare prin pădure până la Cascadă. 
Este o parcare chiar la intrare în Parcul Național, trebuie doar să ieși de pe drumul E81 și să parchezi mașina.

Intrarea în parc se plătește, prețul biletului fiind de 5lei/persoană.


Apoi poteca din pădure te va purta pe un tărâm fermecat, fără claxoane, fără aglomerație. 
Vei fi doar tu, susurul râului Lotrișor și ciripitul păsărilor. Sau, cine știe, poate îl vei întâlni și pe Dl. Castor, ce se mai plimbă și el câteodată prin zonă.

O plimbare plăcută îți doresc!


Căsuța piticilor lui Alba ca Zăpada

Fiți cu ochii'n patru, poate îl întâlniți


 

Congres special/Special convention, Cluj Napoca, 18-20 august 2017

For english version look below!


<<Zile la rând nava a fost legănată de valurile Pacificului. În soarele arzător, marinarii îndeplineau, fără odihnă, aceleaşi sarcini monotone; se săturaseră de vinul acru, de apa urât mirositoare şi de mâncarea stricată. Dintr-o dată un strigăt străbătu aerul: „Pământ! Pământ la 8° şi 26ʹ de proră-babord!“ În zare, abia se distingea creasta unei insule. Câteva ore mai târziu, nu mai era nici o îndoială. La orizont se profila o insulă!>> g03 8/8 pag. 16-20


Aceasta se întâmpla în secolul al XVIII-lea, când exploratorul francez Louis-Antoine de Bougainville a descoperit insula Tahiti. Încă de atunci, până în prezent, aceasta și-a  câștigat reputația de Paradis, o grădină a Edenului, datorită frumuseții ei deosebite. Așa este descrisă în majoritatea pliantelor turistice, iar pozele cu peisaje ce te lasă fără cuvinte vorbesc de la sine.

Și totuși, este Tahiti, sau un alt loc de pe pământ un Paradis cu adevărat?


Oricât de frumos ar putea fi un loc de pe pământ, acesta nu ar însemna nimic fără iubire. Oricât de frumos ar putea fi un loc de pe pământ, acesta nu ar însemna nimic fără prieteni, fără pace și fără unitate. Oricât de frumos ar putea fi un loc de pe pămînt, acesta nu ar însemna nimic atunci când viața e grea, când asupra noastră se abat probleme, când pierdem pe cineva drag, sau când nu găsim nici un sens în existența noastră.


Nu există un loc de pe pământ care să ne ofere tot ceea ce ne e necesar pentru a fi fericiți cu adevărat: faptul de a iubi și de a fi iubiți, faptul de a avea prieteni cu care să te bucuri de lucrurile frumoase din viață și care să îți fie alături în momentele mai grele, unitatea și pacea de care avem nevoie pentru a ne simți în siguranță, speranța de nezdruncinat că totul va fi bine indiferent ce s-ar întâmpla în prezent, sau un sens care să ne aducă bucurie în fiecare zi trăită!


Și totuși, aproximativ 24000 de persoane au simțit asta timp de trei zile, în Cluj Napoca, la congresul special al Martorilor lui Iehova, care a avut loc între 18-20 august  2017.

Imaginează-ți 24000 de oameni fericiți. Și nu pentru că nu ar avea nici o grijă și nici o problemă, ci pentru că erau împreună și puteau să îl laude pe Creator și să primească o hrană spirituală bogată, care aduce mângâiere și bucurie. 


Imaginează-ți 24000 de oameni, dintre care majoritatea se întâlneau pentru prima oară în viață, dar care se iubesc unii pe alții indiferent de naționalitate, cultură sau culoare a pielii. Imaginează-ți un loc în care nu trebuie să te îngrijorezi pentru siguranța ta și a lucrurilor tale, ci le poți lăsa pe toate liniștit la locul tău și să le găsești tot acolo atunci când te întorci. 


Imaginează-ți 24000 de fețe zâmbitoare, indiferent că sunt de copilași, tineri, adulți sau bătrâni. Imaginează-ți 24000 de voci care cântă aceeași melodie în limbi diferite, care ascultă aceleași cuvântări spirituale, care cred în aceleași lucruri și care au același scop în viață.

Pare prea frumos ca să fie realitate?
Toate astea nu pot fi găsite niciunde pe pământ, ci doar în mijlocul unui popor special alcătuit din oameni de pe tot globul, din toate limbile, națiunile și popoarele pământului!
De aceea Paradisul nu e un loc de pământ, ci un loc creat de Iehova prin intermediul celei mai bune organizații de pe pământ alcătuite din oameni imperfecți. Și asta devine un miracol și mai mare pentru că nu s-a realizat datorită unor oameni cu însușiri și capacități speciale, ci numai prin voința celui care poate face ca totul să devină ceea ce El își dorește!


Ce bine că nu trebuie să strângem o viață bani pentru a călători până la capătul lumii și pentru a gusta ceea ce înseamnă Paradisul, ci putem lua o gură de aer proaspăt de la această lume poluată, cu fiecare congres și fiecare întrunire la care simțim ce înseamnă Paradisul spiritual.


Și ce bine că amintirile pe care le adunăm la astfel de congrese nu ni le poate lua nimeni, niciodată. Ele devin comoara noastră spirituală și credința ni se întărește enorm cu fiecare astfel de ocazie!


Sper să reușesc și eu să contribui cu o mică părticică la aceste amintiri prin imaginile de pe această pagină, iar dacă ști că mai sunt și altele pe care aștepți să le primești scrie-mi te rog pe pagina de facebook CP Flashes of Life, sau pe email la adresa ciprianpop@cpflashes.com.

English version:
  

 <<For days the ship had been tossed by the Pacific. In the sweltering sun, the seamen were tirelessly repeating the same monotonous routine and were no doubt sick of the sour wine, the fetid water, and the rotten food. Suddenly, a cry cut the air: “Land! Land three quarters to port bow!” Far off in the distance, the shadowy peak of an island could be seen. A few hours later, no doubt remained—an island was in sight.>>  g03 8/8 pp. 16-20


This happened in the eighteenth century, when the french explorer Louis-Antoine de Bougainville discovered the island of Tahiti. Since then, it has earned its reputation as Paradise, a Garden of Eden, due to its exceptional beauty. This is how it is described in most tourist leaflets, and pictures of landscapes that leave you speechless speak for themselves.


And yet, is Tahiti, or another place on earth really a Paradise?

No matter how beautiful a place on earth would be, it would not mean anything without love. No matter how beautiful a place on earth would be, it would mean nothing without friends, peace, and unity. No matter how beautiful a place on earth would be, it would not mean anything when life is tough, when we are in trouble, when we lose someone dear, or when we find no meaning in our existence.


There is no place on earth that give us everything we need to be truly happy: to love and to be loved, to have friends to share the beautiful things of life and to support you in the heaviest moments, the unity and the peace we need to feel safe, the certitude that everything will be ok no matter what happens today, or a sense that bring us joy in every day that we live!


And yet, about 24000 people felt like this for three days in Cluj Napoca at the Special Convention of Jehovah's Witnesses, which took place between 18-20 August 2017.

Imagine 24000 happy people. And not because they have no worries and no problem, but because they were together and could praise the Creator and receive a rich spiritual food 
that brings comfort and joy. 


Imagine 24000 people, most of them seeing eachother for the first time in life, but who love eachother regardless of their nationality, culture or color. Imagine a place where you do not have to worry about your safety and the safety of your own things, but you can leave them all at your place and find them there when you get back. Imagine 24000 smiling faces, of  little children, young people, adults or elderly persons. Imagine 24000 voices singing the same song in different languages, ​​that listen to the same spiritual words, that believe in the same things and have the same purpose in life.

Sounds too good to be real?


All this can not be found anywhere on the earth, but only in the midst of a special people made up of persons from all over the globe, of all languages, nations and peoples of the earth!


Paradise is therefore not a place of land, but a place created by Jehovah through the best organization on earth made of imperfect people. And this becomes even greater miracle, because it has not been achieved by people with special attributes and capabilities, but only by the will of The One who can make everything to became what He wants!


How happy we are that we do not have to raise money to travel to the end of the world to taste what Paradise means, but we can take a fresh breath of air from this polluted world with every convention and meeting where we feel what means spiritual Paradise.


And how happy we are that the memories we gather at such special events can never be taken from us by anyone. They become our spiritual treasure and our faith is enormously strengthened with every such opportunity!


I hope I can make a small contribution to these memories through the images on this page and if you know there are others you expect to receive, write to me on the facebook page of CP Flashes of Life, or send an email to ciprianpop@cpflashes.com.
Adrian și Naomi, 17 iunie 2017

De ce se scriu de mii de ani povești de iubire? De ce se cântă de mii de ani versuri despre iubire? De ce nu poate fi epuizat vreodată acest subiect, și fiecare carte pe care o citim, fiecare vers pe care îl ascultăm la radio, sau fiecare poveste de iubire pe care o auzim ne captivează și trezește în noi stări și sentimente profunde?


Pentru că așa am fost făcuți, noi oamenii, să nu ne putem sătura vreodată de iubire.

Și ce bine că suntem așa!


Cum altfel ar putea doi copii să devină cei mai buni prieteni și să transforme o prietenie într-o frumoasă poveste de iubire? Cum ar putea să crească împreună, să descopere fiecare parte frumoasă a vieții împreună, să împărtășească fiecare clipă de bucurie și să fie unul lângă celălat în momentele grele, și apoi să își dea seama că doresc să facă asta pentru tot restul vieții dacă iubirea nu ar fi pentru oameni ca soarele și apa pentru o floare?


Și să iubești nu înseamnă să te îndrăgostești o singură dată pentru totdeauna. Să iubești înseamnă să te îndrăgostești iar și iar, zi după zi, săptămână după săptămână, lună după lună, an după an, veșnicie după veșnicie, și să te îndrăgostești mereu de aceeași persoană!


Să te pierzi iar și iar în ochii ei, să tânjești iar și iar după zâmbetul ei și să îți dorești iar și iar să fii în fiecare vis al ei.

Așa au fost Adrian și Naomi an după an, și cu ocazia unei zile minunate de vară au spus în fața tuturor prietenilor și celor apropiați: DA! Așa vrem să fim pentru totdeauna.


Pentru mai multe amintiri în imagini din această zi vezi clipul video de mai jos:


Idee de vacanță low-cost în plin sezon de vară


E vară, e cald și prețurile biletelor de avion pentru orice destinație unde ai putea găsi puțină apă și valurile mării de care îți este atât de dor au crescut până deasupra norilor. La fel și prețurile pentru orice destinație de city break, cum ar fi Paris, Londra, Roma, etc. Nu e de mirare că foarte mulți ajung să  cheltuie câteva mii de lei pentru o vacanță la mare, sau alții ajung foarte supărați din cauză că hotelurile din Mamaia, Eforie și Neptun au prețuri de sute de lei pentru o noapte de cazare.

La birou simți că te topești. Pe stradă abia poți păși pe asfaltul încins. Unde poți merge într-o vacanță binemeritată fără să golești conturile de toate economiile strânse cu greu de-a lungul anului?

Ce ai zice de o țară nordică superbă, cu o capitală elegantă, rafinată și plină de culoare? Ți-am povestit despre capitala acesteia, Stockholm, nu demult. Poți găsi articolul complet aici: http://www.cpflashes.com/2016/10/stockholm-day-1-tarile-nordice.html

În luna august, temperaturile sunt între 18-25*C. O vreme perfectă pentru a vizita orașul numit și "Veneția Nordului", și toate cele 14 insule ale sale, unite printr-o rețea vastă de poduri.Mai trebuie să îți vorbesc despre arhitectura supebă a Palatului Regal și a Casei Parlamentului, sau de frumusețea insulei Djurgården și a grădinii regale de aici? Sau de faptul că poți vizita o mulțime de muzee interesante și, gratuit, cea mai lungă galerie de artă din lume?


Dacă aceste argumente și imaginile din articolul dedicat Stockholm-ului sunt suficiente ca să îți trezească dorul de ducă, să vedem ce oferte putem găsi.
Conform sitului www.kiwi.com cel mai ieftin zbor direct ar fi puțin peste 500 de lei.
Nu este foarte scump, dar aici vorbim despre o vacanță low-cost, deci nu prea se încadrează în bugetul unui backpacker, sau flashbreaker :)


Așadar cum putem vizita cu bani mai puțini, aproximativ 300 de lei, trei orașe, în loc de unul singur? Trei orașe, din care într-unul găsești plajă, valuri și marea albastră! 


Dacă îți amintești de Flash Breakul din toamna trecută despre care poți citi aici http://www.cpflashes.com/2016/09/tarile-nordice-cu-80E.html, atunci ști că din Gdansk, Polonia, putem găsi legături foarte bune cu țările nordice precum Suedia, Norvegia și Finlanda.


Iar nu demult, din București, au apărut zboruri foarte bune până în capitala Poloniei, Varșovia.


Din Varșovia până în Gdansk există, de asemenea, zboruri aproape gratis.


Și uite așa avem toate ingredientele pentru un Flash Break în plin sezon, într-un oraș în care putem sta la plajă pe malul mării baltice, într-o capitală plină de istorie, și într-unul dintre cele mai frumoase orașe din europa. Sună bine? Atunci te invit să citești mai departe și să urmărești simularea de mai jos, care poate fi adaptată după dorința inimii tale. 


Perioada aleasă 16-21 august
(se poate extinde păstrând același preț la bilete și până pe 23 august, sau mai mult).
Dar fiind rețeta unui Flash Break în care te folosești de puține zile libere și de și mai puțini bani, am ales o perioadă mai scurtă pentru simulare.

Avem nevoie de 6 zboruri.
Total 333 lei, cifra magică din basmele cu făt-frumos.
Doar că în loc de calul înaripat noi avem Wizz-Air și Ryanair :))

Dacă nu mă crezi pe cuvânt, vezi mai jos captură de ecran pentru fiecare zbor.
Pentru Wizz Air, prețul este obținut cu reducerea Wizz Club.Tot în articolul de mai sus am vorbit și despre cum să găsești transfer de la aeroport fără a cheltui mai mult decât ai dat pe biletele de avion.

Așadar, ar mai fi de luat în calcul cazarea.

Să vedem ce găsim pentru cele 5 nopți de Flash Break.
Am făcut simularea de mai jos pentru un grup de 4 persoane.

1. Cazare Varșovia, miercuri și duminică, 38 euro x2


2. Cazare Gdansk, joi, 54 euro.  


3. Cazare Stockholm, vineri și sâmbătă, 157 euro.


Total pentru 4 persoane, 287 euro, adică 72E/persoană, aproximativ 325 lei.

Uite așa avem un Flash Break la 658 lei.

...

Dar i-am spus plin de entuziasm celei care mă înțelege cel mai bine și mă aduce mereu cu picioarele pe pământ acest plan minunat. Și m-am lovit de realitate. Uitasem că nu toți sunt ca noi doi. Uitasem că pentru cei mai mulți oameni 6 zboruri în 5 zile nu înseamnă vacanță!

Iertare!

Dar măcar 4? Hai că nu sunt așa multe. Se poate renunța la Stockholm, deși mă doare inima să spun așa ceva. Și rămânem cu Varșovia și Gdansk pe care nu vei regreta că le-ai vizitat. Dacă nu îți va plăcea să te pierzi pe străduțele acestor orașe minunate, te rog să îmi scrii și voi plăti eu biletele dacă sunt vinovat că te-am făcut curios să le vizitezi.

Și totuși...

Dacă îmi vei spune că zborurile sunt stresante și obositoare, nu voi putea să îți răspund decât: zboară mai mult, zboară de fiecare dată când ai ocazia, zboară doar pentru a fi deasupra norilor, zboară doar pentru a vedea soarele atunci când afară e înnorat, și... la un moment dat va începe să îți placă.

Vezi mai multe imagini din Stockholm aici:


Și dacă tot nu înțelegi ce rost are să vezi lumea asta în lung și în lat, citește și acest articol puțin mai vechi: